Här kommer det att läggas ut information som kan vara intressant och till nytta för medlemmarna.

Måndag den 10 maj hade vi styrelsemöte i Roknäs.

Närvarande: Stig Nilsson, Gun Sundström, Ingemar Sjölund, Kerstin Westerlund, Kenneth Holmlund och undertecknad.

Några av punkterna vi behandlade:

1)      Gruppen för översyn av stadgarna har anlitat Sven-Ivar Lidström som sakkunnig och hjälp för att starta upp arbetet.

2)      Behandlade kommentarerna om den dåliga rengöringen och städningen av servicehusen. Önskvärt vore sopkorgar/sopställ men inomhus. Vi måste alla hjälpas åt att hålla rent och snyggt efter oss när vi har använt servicehusen.

3)      Belysningsstolpar. Det ser tyvärr ut som att PiteEnergi har plockat ner vissa belysningsstolpar i de mindre gränderna och dessutom grävt upp fundamenten. Detta uppmärksammades vid synenämndens rundvandring i område 2. Ingen ansvarig trädde fram från PiteEnergi så frågan och ansvaret gick tillbaka till kyrkstadsrådet och Florian Steiner. Vi har möte 26/5-2021. Hoppas att vi kan hitta en bra lösning på detta. Det är tyvärr mycket stor brist på kunniga hantverkare så ni måste vara ute i god tid om ni vill anlita hantverkare för att renovera er kyrkstuga.

4)      Synenämnden besiktade område 2 med bra resultat överlag. Liknande kommentarer med skorstenar som i område 1. Rapport kommer inom kort till berörda kyrkstugeägare.

5)      Vi var överens i styrelsen att satsa på att öka tryggheten och säkerheten i kyrkstaden. Vi har undersökt möjligheten att anlita ett bevakningsföretag att köra en runda/rondering per kväll/natt runt i kyrkstaden. Olika vägar och olika tider. Vi har gjort ett avtal med NVS för 5 månader maj-sept till att börja med. De är redan igång. Det känns mycket bra.

6)       Det ser mycket trevligt och inbjudande ut om så många kyrkstugerum som möjligt har sina luckor öppna. Kyrkstaden ser mera levande ut. Därför är vårt förslag att vi som inte redan har öppnat luckorna öppnar våra luckor under pingsthelgen förslagsvis pingstlördag den 22/5-2021. Tyvärr kanske vi måste fika enskilt men förhoppningsvis så lättar restriktionerna snart.

7)       Vi är nu 377 betalade medlemmar i vår förening. Osäkert när vi kan ha årsmöte men vi kommer att göra ett utskick med information om det gångna verksamhetsåret efter midsommar. Ni som känner vid att ni inte har betalat medlemsavgiften kan göra detta på vanligt sätt. Glöm ej att ange både kyrkstugans nummer och även ditt namn. Nya medlemmar är också mycket välkomna.

Ha en fortsatt trevlig sommar.

Styrelsen genom Roger Lundmark.

Styrelseprotokoll 200806

Styrelseprotokoll 200310

Styrelseprotokoll 200115