Evenemang

Lucköppning

Söndagen 2/6

Gudstjänst i Öjeby kyrka

Fika bjuder vi på i St Marys efteråt.

Varmt välkomna.