Kontakt

Kontaktuppgifter till styrelsen 2019/2020

Ordförande

Stig Nilsson 070-3497247 stig.b.nilsson45@gmail.com

Vice ordförande

Roger Lundmark 070-6300896 lundmark.roger@gmail.com  

Sekreterare

Jonas Berglund 070-2298413 jonas.berglund@pitea.se

Kassör

Gun Sundström 070-5568804 pippiolle@hotmail.com

Ledamot

Ingemar Sjölund 070-5465933 iring.sjolund@telia.com

Ersättare

Kerstin Westerlund 070-6729354 westerlund@hotmail.com

Ingrid Lindström 070-6222671 ingrid.anita.lindström@gmail.com

Lis Sandberg 070-2349172 lis195@hotmail.com

Morgan Lundström 070-2239207 morgan.lundstrom@pitea.se Kenneth Holmlund 070-3304377

Piteå församling Nygatan 23   941 31 PITEÅ        

Ann-Charlotte Olsson 0911-274013                anncharlotte.olsson@svenskakyrkan.se       

Carina Holmström 0911-274012

carina.holmstrom@svenskakyrkan.se         

Piteå Museum Storgatan 40    941 32 PITEÅ 0911-12615   

Norrbottens Museum  Storgatan 2 972 38 LULEÅ 0920-243502