Medlem

Om du vill bli medlem kontakta föreningens kassör 

Gun Sundström 070-556 8804.

Tips! Tänk på att gärna försäkra ditt kyrkstugerum, prata med ditt försäkringsbolag.

Byggnadsställningar finns att hyra hos HYRSAM, 3 dygn är gratis för medlem – namn och kyrkstugenummer ska lämnas.

Det finns verktyg, stegar, lyftanordningar och mycket mer att låna gratis för medlem – Ingemar och Stig är ansvariga och kan kontaktas vid lån.

Stig Nilsson 070-3497247

Ingemar Sjölund 070-5465933