Medlem

Om du vill bli medlem kontakta föreningens kassör 

Gun Sundström 070-556 8804.

Tips! Tänk på att gärna försäkra ditt kyrkstugerum, prata med ditt försäkringsbolag.