Årsmöte, kallelse och protokoll

20200806

Styrelsemöte Storstrand, protokollet finns under information.

Eftersom medlemsmötet och byggnadsvårdsdagen inte kunde genomföras som planerat kommer  dessa aktiviteter under 2021. Även aktiviteter i samband med stadens 400 årsjubileum planeras.

Så snart Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv är planen att årsmötet genomförs.

Tills dess sitter nuvarande styrelse kvar.

Som läget ser ut nu kan vi inte genomföra höstmarknaden.

Ansökningstiden för bidrag från Länsstyrelsen för nästkommande år är senast 1 oktober.

Ansökan ska vara beviljad innan arbetet påbörjas.

20200609

Styrelsen träffades på Sandön i Sjulnäs.
Diskussionen kom mest att handla om hur Coronan påverkar vår verksamhet.
Det blev ju ingen informationskväll tillsammans med länsstyrelsen och även kyrkmarknaden ställdes in.
Vi hade tänkt anordna en byggnadsvårdsdag tillsammans med Piteå Museum och hantverkare i augusti men den är flyttad på framtiden.
Synenämnden besiktar troligen både område 2 och 3 nästa år (2021).

Glöm ej att försäkra kyrkstugerummet.

Årsmötet brukar hållas i augusti men med folkhälsomyndighetens direktiv på max 50 personer i grupp och då flertalet av våra medlemmar tillhör riskgruppen så är det tveksamt att vi kan ha ett årsmöte i normal tid.
Vi avvaktar därför med exakt datum för årsmötet.
Däremot kommer vi nog att göra ett utskick tillsammans med kyrkan med allmän information och då även inbetalningskort med medlemsavgiften för nästa verksamhetsår.
Vi hoppas att ni vill fortsätta och stötta oss och vara med i föreningen genom att betala medlemsavgiften.

Ps.
Nu är det sommar så alla medlemmar som vill underhålla sin kyrkstuga kan passa på att hyra byggnadsställning, lyftkuddar m.m på hyrfirma Wangeskog i Piteå.
Medlemmar har gratis byggställning i 3 dagar och lyftkuddar 1 dag.
Betala som vanligt men ni kan få tillbaka beloppet av kassören mot uppvisande av kvitto.
Det finns även byggutrustning att låna av kyrkstugeföreningen. (kontakta Stig eller Ingemar).
Ds.
Styrelsen återkommer längre fram med information om verksamheten när vi vet mera.

Klicka på länken för att komma till protokollet från extra årsmöte

Klicka på länken för att komma till 2019 årsmötesprotokoll

Klicka på länken nedan så kan du läsa fjolårets årsmötesprotokoll

årsmöte kyrkstugeägarnas intresseförening 2018

bilaga 1 till 3