Årsmöte, kallelse och protokoll

Kallelse till extra årsmöte. Söndag 20/10. Kl 13.00

Dagordning

1. Mötets öppnas

2. Säkerhets genomgång

3. Fråga om kallelse till extra årsmöte har

    utlysts på rätt sätt

4. Val av mötesordförande

5 Val av mötessekreterare

6.Val av justerare / tillika rösträknare

7. Beslut om stadgeändring

8. Viktig information från styrelsen

9. Medlemmarnas tillgänglighet till justera

    extra årsmötesprotokoll

10. Mötet avslutas

Se förslaget till nya stadgar från styrelsen här

Se förslag på nya stadgar från medlem 2.1 Förslag på stadgar Kyrkstugeägarförening 

Klicka på länken för att komma till 2019 årsmötesprotokoll

Klicka på länken nedan så kan du läsa fjolårets årsmötesprotokoll

årsmöte kyrkstugeägarnas intresseförening 2018

bilaga 1 till 3