Vårda och bevara

Ambitionen var att den 22 augusti 2020 anordna en byggnadsvårdsdag.

På grund av rådande omständigheter och läget i samhället kommer detta att skjutas fram till bättre tidpunkt. Vi informerar så fort vi vet.

I augusti 2018 var det byggnadsvårdsdag bland våra kyrkstugor.

Erica Duvensjö Fd Henriksson visade hur man kan restaurera ett kyrkstugerum på ett sätt som bevarar kyrkstugerummet tidsenligt.

Ingemar Sjölund hade kunskap om timmer och alla olika timmerknutar som finns.

Vi fick lära oss om att restaurera fönster med linoljekitt och linoljefärg samt att det visade på hur åldermålning fungerar.

  • Folder som visar tips på hur man bevarar och vårdar sin kyrkstuga