Logotyp

Under 2023 genomförs en förstudie av det kvarter i Öjeby kyrkstad som avgränsas av Affärsgatan, Gästgivaregatan och Finngatan – den så kallade ”LottadjäLa”. Kvarteret är utvalt då det har en svår problembild, såväl för stugorna som för mark och avvattning. Alexander Engelmark som är projektledare för förstudien gör en noggrann studie av markproblemen (dränering, sättningar med mera) samt av alla stugor inom området. Varje ägare erbjuds även att få en interiör besiktning av sin kammare eller stuga. När förstudien är klar i början av 2024 kommer åtgärdsplaner för området samt varje stuga att sammanställas. Därefter är det upp till varje ägare att avgöra om de vill ingå i ett fortsättningsprojekt där man samordnar åtgärder för området och stugorna. Projektet genomförs med bidrag av Länsstyrelsen i Norrbotten, Piteå kommun, Sparbanken Nord och Riksantikvarieämbetet. Läs mer under Projekt.