Logotyp

Byggnadsvårdsdag 2023

Lördag den 26 augusti anordnades Byggnadsvårdsdag i Öjeby kyrkstad.

Årets teman var interiört och exteriört måleri, virkesbanken samt Projekt LottadjäLa. Efter lunch återkom även konceptet ”Låna en byggnadsantikvarie”, där vi tillsammans med antikvariskt kunniga gick igenom föranmälda protokoll från Synenämnden och förklarade vad som behövde åtgärdas samt hur detta kunde göras.

Nytt för året var att även kyrkstugeägare i Hortlax, Norrfjärden, Älvsbyn och Råneå bjöds in.

Byggnadsvårdsdagen arrangerades av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Piteå museum, Piteå församling, Piteå kommun, Norrbottens museum och Kyrkstugeägarnas intresseförening.