Hem

Kyrkstugeägarnas intresseförening är en ideell förening som syftar till att bevara och utveckla Öjeby kyrkstad.
Du som äger ett kyrkstugerum/kyrkstuga är varmt välkomna att bli medlem.
Under intressanta länkar kan du klicka dig till facebooksidor med anknytning till kyrkstugor.
Lucköppningsdag 2/6 med Gudstjänst i Öjeby kyrka.
Vi bjuder på fika i St Marys efteråt.
Varmt välkomna!!