Hem

Intresseföreningen är en ideell förening som syftar till att bevara och utveckla Öjeby kyrkstad.
Du som äger ett kyrkstugerum/kyrkstuga är varmt välkomna att bli medlem.

Kallelse till extra årsmöte. Söndag 20/10. Kl 13.00

Dagordning

1. Mötets öppnas

2. Säkerhets genomgång

3. Fråga om kallelse till extra årsmöte har

    utlysts på rätt sätt

4. Val av mötesordförande

5 Val av mötessekreterare

6.Val av justerare / tillika rösträknare

7. Beslut om stadgeändring

8. Viktig information från styrelsen

9. Medlemmarnas tillgänglighet till justera

    extra årsmötesprotokoll

10. Mötet avslutas

Klicka på länken nedan för att se styrelsens förslag på nya stadgar
Klicka på länken nedan för att se medlems förslag på nya stadgar
Under intressanta länkar kan du klicka dig till facebooksidor med anknytning till kyrkstugor.