Hem

Intresseföreningen är en ideell förening som syftar till att bevara och utveckla Öjeby kyrkstad.
Du som äger ett kyrkstugerum/kyrkstuga är varmt välkommen att bli medlem.
Under intressanta länkar kan du klicka dig till facebooksidor med anknytning till kyrkstugor.
Protokoll från senast styrelsemöte hittar du under information.
Eftersom medlemsmötet och byggnadsvårdsdagen inte kunde genomföras som planerat kommer  dessa aktiviteter under 2021. Även aktiviteter i samband med stadens 400 årsjubileum planeras.

Så snart Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv är planen att årsmötet genomförs. Tills dess sitter nuvarande styrelse kvar.

Som läget ser ut nu kan vi inte genomföra höstmarknaden.

Ansökningstiden för bidrag från Länsstyrelsen för nästkommande år är senast 1 oktober.Ansökan ska vara beviljad innan arbetet påbörjas.

Sidan uppdaterad 20200812