Logotyp

Länkar

Här finner du nyttiga länkar till myndigheter och organisationer, samarbetspartners och bidragsgivare, samt andra kyrkstäder.

Älvsbyns kyrkstad

För dryga 250 år sedan tar Älvsbybygden sin form och ett centrum börjar växa. På grund av det långa avståndet, i ett ofta väglöst land, underlättades seden att besöka kyrkan och marknadstillfällen med möjligheten att övernatta i ett kyrkrum. Det omkringliggande byarnas markägare bidrog med timmer och mankraft till byggnationer av hus i olika storlekar.

Ankarede kyrkstad

Området har varit använt av samer och den bofasta befolkningen långt tillbaka i tiden. Här låg tidigt ett kapell (en vanlig ryggåsstuga i timmer) med ett klocktorn. Det är osäkert när folk började använda det men ett protokoll från ett kyrkoråd visar att Ankarede var helgat som gravplats 1820.

Bodens kyrkstad

Kyrkstugorna är ett unikt boende i centrala Boden. Här bor man i charmiga röda stugor från artonhundratalet. Kyrkstugorna ligger på kyrkkläppen, ett grönskande område bara ett stenkast ifrån Bodens Gågata med affärer och shopping!

Bonnstan i Skellefteå

Kyrkstaden vid Nordanå i Skellefteå. Eller, som den kallas: ”Böndernas stad i Skellefteå”.

Byggnadsvård Norr

Nätverket Byggnadsvård Norr är en ideell förening som finns i Norr- och Västerbotten. Medlemmarna har en bred kunskap om äldre hus, miljöer och traditionella hantverksmetoder. Vårt syfte är att bidra till en hållbar framtid med tidlösa och vänliga material.

Byggnadsvårdsbutiken AB

Här finner du traditionella byggprodukter och inredning: färg, beslag, lister och mycket mer.

Byske kyrkstad

Byske kyrkstad förening verkar för att främja och bevaka kammarägarna i Byskes gemensamma intressen samt bevara och levandegöra kyrkstadsseden.

Engelmarks Bygghantverk

Engelmarks Bygghantverk AB är ett litet företag som drivs av Alexander Engelmark och erbjuder bygg- och hantverkstjänster riktade mot hus, byggnader och kulturmiljöer. Fokus ligger i att erbjuda hantverk och kunskap inom äldre byggtekniker såsom timring och traditionellt trähantverk men även rådgivning inom modern Byggnadsvård.

Fatmomakke

Fatmomakke Kyrkstad är den mest framträdande samiska kyrkstaden i landet. Platsen har haft, och har fortfarande en stor betydelse som en andlig och mångkulturell mötesplats i Norrlands inland, med kontinuitet från 1700-talet fram till idag. Kyrkstaden har även ett stort symbolvärde och stor betydelse för den samiska traditionen, dvs. det immateriella samiska kulturarvet.

Gyllenhaks Byggnadsvårdsbutik

För oss innebär byggnadsvård att vårda gamla hus. Men det innebär också att bygga nytt enligt samma principer. Ekologiskt, närproducerat, hållbart. Utan plast. Utan besynnerliga kemikalier.