Logotyp

STYRELSE

Styrelsen är föreningens verkställande organ och sköter verksamheten mellan årsmötena. Till uppgifterna hör bland annat att sköta föreningens ekonomi och förvaltning, handha kontakter med myndigheter och organisationer samt att aktivt arbeta för kyrkstadens skyddande och bevarande.

Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ och sköter verksamheten mellan årsmötena. Till uppgifterna hör bland annat att sköta föreningens ekonomi och förvaltning, handha kontakter med myndigheter och organisationer samt att aktivt arbeta för kyrkstadens skyddande och bevarande.

Stig NilssonOrdförandestig.b.nilsson45@gmail.com
Roger LundmarkVice Ordförandelundmark.roger@gmail.com
Kerstin HansenKassörkerstin_hansen@telia.com
Kenneth HolmlundSekreterarekenneth.holmlund@telia.com
Ingemar SjölundLedamotiring.sjolund@telia.com
Helen LindbäckErsättarehelen_prast@hotmail.com
Morgan StenbergErsättaremorgan.stenberg@piteamuseum.nu

Revisorer

Revisorerna är föreningens granskande organ och kontrollerar att styrelsen sköter föreningens verksamhet och ekonomi på ett korrekt sätt. Revisorerna granskar styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse samt verifikat, protokoll och andra dokument och uttalar sig därefter om ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Revisorerna är oberoende av styrelsen.

Sigvard Lindgren (sammankallande)sigvard.lindgren@telia.com
Britta Berglund
Maria Engman (ersättare)

Valberedning

Valberedningen har till uppgift att tillse att det finns ledamöter i styrelsen samt till revisionen. Om ledamot av styrelsen (eller revisionen) väljer att inte förlänga sitt mandat har valberedningen att bland valbara medlemmar undersöka intresset att delta i att leda föreningen. Förslagen presenteras vid årsmötet och medlemmarna godkänner eller avslår förslagen. Valberedningen presenterar även förslag till kommande valberedning.

Stig-Roland Carlzon (sammankallande) sr_carlzon@hotmail.com
Gunnel Granström
Stefan Lundström