Logotyp

Medlemskap

Oavsett om du är ägare till en kyrkstuga eller inte kan du bli medlem i föreningen. Det finns många fördelar med ett medlemskap. Du bidrar genom ditt engagemang till att föreningen hålls livskraftig.

Medlemskap

Känner du en särskild samhörighet med Öjeby kyrkstad? Oavsett om du är ägare till en kyrkstuga eller inte kan du bli medlem i föreningen. Det finns många fördelar med ett medlemskap. För det första bidrar du genom ditt engagemang till att föreningen hålls livskraftig. Därigenom ges vi möjlighet att verka för kyrkstadens fortlevnad och bevarande. För det andra kommer du i kontakt med andra likasinnade, alla som vurmar för denna fantastiska och unika kulturmiljö, en plats som minner om gamla traditioner.

Som medlem får du många förmåner:

 • information om föreningens arbete och kommande projekt i kyrkstaden,
 • tips och idéer på hur du varsamt kan renovera din kyrkstuga eller kammare,
 • hjälp att komma i kontakt med berörda myndigheter,
 • möjlighet att låna föreningens verktyg och stegar för skötsel och underhåll,
 • subventionerad hyra av skylift och byggställningar för skötsel och underhåll,
 • hjälp att finna stugor och kammare till salu,
 • inbjudan till årsmötet

med mera.

 

Bli medlem

Medlem blir du genom att betala in årsavgiften om 200 kronor till bankgiro 835–4870. Kom ihåg att skriva ”Medlemsavgift” och ditt namn och stugnummer/kammarnummer.
(Observera att föreningen har brutet räkenskapsår: 1 juli – 30 juni. Utskick om årsavgiften skickas ut under juni och betalas helst innan utgången av juli.)

Vi behöver till medlemslistan även adress, e-postadress och telefonnummer. Det går bra att skicka dessa uppgifter i ett mejl till kontakt@kyrkstuga.se.

Vi följer GDPR. Genom medlemskapet godkänner du att föreningen får spara dina uppgifter för att kunna bedriva adekvat föreningsverksamhet. Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part. Vid utträde ur föreningen raderas dina uppgifter ur registret.

 

Kontaktuppgifter även till icke medlemmar

Då föreningen emellanåt gör utskick till samtliga kyrkstugeägare, inte bara medlemmar i föreningen, till exempel gällande större projekt eller för information, är det viktigt att vi har korrekta kontaktuppgifter. Därför tar vi tacksamt emot dessa uppgifter, och ditt tillstånd att vi sparar dem, även om du inte är medlem i föreningen. Föreningens omsorg gäller alla kyrkstugor, inte enbart de som tillhör medlemmar.

 

Hur skaffar jag en kyrkstuga eller kammare?

En del har en kyrkstuga som kanske gått i arv inom släkten i många år. Andra får köpa en stuga eller kammare. Sedan millennieskiftet har intresset för att äga en kyrkstuga ökat.

Kyrkstugor säljs oftast via Facebook-gruppen ”Köp & Sälj – kyrkstuga i Öjebyn”, via Blocket bostad eller privat via egna kontakter.

När du köper en stuga, kom ihåg att fråga om stugans skick. Stugorna är gamla och kan ha åtgärdsbehov. Det kan naturligtvis även finnas sådana fel som inte säljaren känner till.

Fråga även om det finns kontaktlista till de andra kammarägarna i stugan. Det underlättar vid renoveringar och liknande. Finns ingen kontaktlista kan du vända dig till Piteå församling eller Kyrkstugeägarnas intresseförening för hjälp att spåra övriga ägare.

Det finns ingen standardiserad prisbild eftersom stugorna är väldigt olika. Aspekter som ofta vägs in är:

 • typ av stuga,
 • läge i kyrkstaden,
 • bottenvåning eller övervåning,
 • antal kammare i stugan,
 • storlek på kammaren,
 • åtgärdsbehov,
 • fungerande öppenspis eller järnspis,
 • indragen el eller inte,
 • med eller utan inventarier,

och mycket annat. Det viktiga är att köpare och säljare kommer överens.

 

När du skaffat kyrkstuga eller -kammare

Det finns tre saker du behöver göra om du köpt eller på annat sätt förvärvat (kanske har du ärvt) en kyrkstugekammare:

 1. Meddela Piteå församling. Församlingen registrerar ägarbytet och tillser att Länsstyrelsen meddelas. Detta är ren formalia. Kom ihåg att uppge dina kontaktuppgifter.
 2. Teckna ett Markupplåtelseavtal med Piteå församling. Alla stugor står på ofri grund och därför måste ett markupplåtelseavtal med församlingen undertecknas av varje ägare. Ett undertecknat avtal är en förutsättning för att kunna kvittera ut en nyckel till servicehusen.
 3. Skaffa en försäkring. Detta är viktigt, sett till bland annat brandrisken. Det är inte alla bolag som försäkrar kyrkstugor, med hänvisning till den unika kulturmiljön och de bestämmelser som råder i dessa. Länsförsäkringar Norrbotten och Dina försäkringar Piteå tillhör de bolag som försäkrar kyrkstugor.

 

Bli också medlem i föreningen! Är du intresserad av kyrkstaden, kyrkstadsseden och dess bevarande ska du naturligtvis gå med i Kyrkstugeägarnas intresseförening.