Logotyp

Föreningen

Kyrkstugeägarnas intresseförening bildades 1999 och är en ideell förening med ambitionen att skydda och bevara Öjeby kyrkstads kulturmiljö samt att upprätthålla och utveckla dess liv och traditioner.

Föreningen

Kyrkstugeägarnas intresseförening bildades 1999 och är en ideell förening med ambitionen att skydda och bevara Öjeby kyrkstads kulturmiljö samt att upprätthålla och utveckla dess liv och traditioner.

Medlem i föreningen kan alla bli, även du som inte kyrkstugeägare. Har du ett allmänt intresse för kyrkstaden, dess historia och framtid är du välkommen att bli stödmedlem. Enda skillnaden mellan kyrkstugeägare och stödmedlemmar är att bara de förra äger rösträtt vid årsmötet.

För att nå målen om kyrkstadens bevarande har föreningen täta samarbeten med flera myndigheter, organisationer och andra föreningar. Bland andra Piteå församling, Piteå kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Piteå museum och Norrbottens museum.

Föreningen anordnar bland annat byggnadsvårdsdagar och informationsträffar, marknader (vår- och höst) samt medlemsaktiviteter.

Under september 2023 blev vi 300 medlemmar, vilket är mycket glädjande. Engagerade stugägare är en förutsättning för att bevara kyrkstaden.

 

Kontaktinformation

Kyrkstugeägarnas intresseförening
c/o Stig Nilsson
Gamla Sjulnäsvägen 50
94631 Roknäs
kontakt@kyrkstuga.se
Organisationsnummer: 898801 – 2772
Bankgiro: 835 – 4870

 

Under rubriken Styrelse finner du e-postadresser till styrelse, valberedning och revisorer.