Logotyp

25-årsjubileum

Under 2024 firar Kyrkstugeägarnas intresseförening 25 år. Detta kommer att uppmärksammas på olika sätt och i olika former. Besök hemsidan eller vår Facebook-sida regelbundet för att inte gå miste om det senaste.

LottadjäLa

Under 2023 genomförs en förstudie av det kvarter i Öjeby kyrkstad som avgränsas av Affärsgatan, Gästgivaregatan och Finngatan – den så kallade ”LottadjäLa”. Kvarteret är utvalt då det har en svår problembild, såväl för stugorna som för mark och avvattning. Alexander Engelmark som är projektledare för förstudien gör en noggrann studie av markproblemen (dränering, sättningar […]