Logotyp

25-årsjubileum

På hösten 1999 bildades Kyrkstugeägarnas intresseförening av ett antal ägare av kyrkstugor i Öjeby kyrkstad. Intentionen var att skapa ett forum där ägarna kunde sluta upp och verka för kulturmiljöns bevarande. Idag består föreningen av mer än 270 medlemmar som alla brukar och vårdar sina stugor och vi blir fler allteftersom.

Över tid ser vi en föryngring bland kyrkstugeägarna. Vissa ärver stugor efter sina föräldrar, mor- eller farföräldrar och andra köper stugor. Gemensamt är att alla vurmar för den särskilda kulturmiljö som kyrkstaden är. Att äga en kyrkstuga är att äga en del av ett kulturarv. Gemenskapen bland de idylliska gränderna och innergårdarna är stor och hjärtlig.

År 2024 firar föreningen 25 år och detta kommer att uppmärksammas på olika sätt. Vi lägger kontinuerligt upp information här på hemsidan och på Facebook. Besök oss regelbundet för att inte missa det senaste.