Logotyp

Lucköppning i Öjeby kyrkstad

Välkommen till dagen då många kyrkstugeägare öppnar upp sina kyrkstugor efter vintern. Se när luckorna öppnas och våren, solen och livet återvänder till kyrkstaden.

Dagen inleds med gudstjänst i Öjeby kyrka klockan 11.00. Kyrkstugeägarnas intresseförening berättar om verksamheten och dagens kollekt tillfaller föreningens arbete.

Klockan 12.00 håller Solanderföreningen föredrag om kyrkstaden i Solandergården. Där finns även fika till försäljning.