Logotyp

LottadjäLa

Förstudie: del 1

Under 2023 genomförs en förstudie av det kvarter i Öjeby kyrkstad som avgränsas av Affärsgatan, Gästgivaregatan och Finngatan – den så kallade ”LottadjäLa”. Kvarteret är utvalt då det har en svår problembild, såväl för stugorna som för mark och avvattning.

Alexander Engelmark som är projektledare för förstudien gör en noggrann studie av markproblemen (dränering, sättningar med mera) samt av alla stugor inom området. Varje ägare erbjuds även att få en kostnadsfri interiör besiktning av sin kammare eller stuga.

 

 

Resultat: Åtgärdsplaner

När förstudien är klar i början av 2024 kommer åtgärdsplaner för området samt varje stuga att sammanställas. I dessa åtgärdsplaner beskrivs varje stugas situation och problembild samt ges förslag på åtgärder och metoder.

 

Fortsättningsprojekt: del 2

När förstudien är avslutad och det finns åtgärdsplaner för varje stuga samt området är det upp till varje ägare att avgöra om de vill ingå i ett fortsättningsprojekt under 2024 – 2025 med samordnade åtgärder för området och stugorna.

Det finns inga krav på kyrkstugeägare att ingå i åtgärdsprojektet, men ett gemensamt åtgärdsprojekt för området är effektivt ur såväl åtgärdssynpunkt som ur administrativ och ekonomisk synpunkt. Det finns vinster för alla inblandade: kyrkstugeägare, myndigheter, hantverkare och antikvarier.

Varje ägare kommer att få bekosta en del av åtgärderna för den egna stugan, men länsstyrelsen i Norrbotten går in med bidrag till stor del av kostnaderna.

 

Framtiden

När förstudien är genomförd är tanken att den inarbetade arbetsgången kan överföras på ett nytt område i kyrkstaden i Öjebyn. På så sätt kan vi i tur och ordning, om än över lång tid, avsyna och skapa åtgärdsprogram på alla områden och stugor i kyrkstaden.

 

 

Nationellt intresse

Projektet är av stort intresse i ett nationellt perspektiv och såväl myndigheter som andra kyrkstäder följer med intresse utvecklingen. Bland annat Bonnstan i Skellefteå är intresserade av resultatet, för att kanske kunna ta efter konceptet och åtgärda de stugor som finns där.

 

Bidragsgivare

Förstudien genomförs med tacksamt bidrag av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Piteå kommun, Sparbanken Nord (Swedbank), Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur samt Riksantikvarieämbetet.