Logotyp

LottadjäLa

Under 2023 genomförs en förstudie av det kvarter i Öjeby kyrkstad som avgränsas av Affärsgatan, Gästgivaregatan och Finngatan – den så kallade ”LottadjäLa”. Kvarteret är utvalt då det har en svår problembild, såväl för stugorna som för mark och avvattning. Alexander Engelmark som är projektledare för förstudien gör en noggrann studie av markproblemen (dränering, sättningar med mera) samt av alla stugor inom området. Varje ägare erbjuds även att få en interiör besiktning av sin kammare eller stuga.

När förstudien är klar i början av 2024 kommer åtgärdsplaner för området samt varje stuga att sammanställas. Därefter är det upp till varje ägare att avgöra om de vill ingå i ett fortsättningsprojekt där man samordnar åtgärder för området och stugorna.

Förhoppningen är att förstudien ska resultera i ett åtgärdsprogram för det utvalda området där kyrkstugeägare, antikvarier, hantverkare och myndigheter samverkar. Detta gagnar alla inblandade, såväl praktiskt som administrativt och ekonomiskt.

När förstudien är genomförd är tanken att den inarbetade arbetsgången kan överföras på ett nytt område i kyrkstaden i Öjebyn. På så sätt kan vi i tur och ordning, om än över lång tid, avsyna och skapa åtgärdsprogram på alla områden och stugor i kyrkstaden.

Projektet är av stort intresse i ett nationellt perspektiv och såväl myndigheter som andra kyrkstäder följer med intresse utvecklingen. Bland annat Bonnstan i Skellefteå är intresserade av resultatet, för att kanske kunna ta efter konceptet och åtgärda de stugor som finns där.

Förstudien genomförs med tacksamt bidrag av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Piteå kommun, Sparbanken Nord och Riksantikvarieämbetet.