Logotyp

LottadjäLa

Förstudie: del 1

Under 2023 genomfördes en förstudie av det kvarter i Öjeby kyrkstad som avgränsas av Affärsgatan, Gästgivaregatan och Finngatan – den så kallade ”LottadjäLa”. Kvarteret var utvalt då det har en svår problembild, såväl för stugorna som för mark och avvattning.

Alexander Engelmark som var projektledare för förstudien gjorde en noggrann studie av markproblemen (dränering, sättningar med mera) samt av alla stugor inom området. Varje ägare erbjöds även att få en kostnadsfri interiör besiktning av sin kammare eller stuga.

 

 

Resultat: Åtgärdsplaner

När förstudien var klar i början av 2024 sammanställdes åtgärdsplaner för området samt varje stuga. I dessa åtgärdsplaner beskrivs varje stugas situation och problembild samt ges förslag på åtgärder och metoder.

 

Fortsättningsprojekt: del 2

När förstudien avslutades och det kom att finnas åtgärdsplaner för varje stuga samt för området är det upp till varje ägare att avgöra om de vill ingå i ett fortsättningsprojekt under 2024 – 2026 med samordnade åtgärder för området och stugorna.

Det finns inga krav på kyrkstugeägare att ingå i åtgärdsprojektet, men ett gemensamt åtgärdsprojekt för området är effektivt ur såväl åtgärdssynpunkt som ur administrativ och ekonomisk synpunkt. Det finns vinster för alla inblandade: kyrkstugeägare, myndigheter, hantverkare och antikvarier.

Varje ägare kommer att få bekosta en del av åtgärderna för den egna stugan, men länsstyrelsen i Norrbotten går in med bidrag till stor del av kostnaderna.

 

Framtiden

Med förstudien genomförd är tanken att den inarbetade arbetsgången kan överföras på ett nytt område i kyrkstaden i Öjebyn. På så sätt kan vi i tur och ordning, om än över lång tid, avsyna och skapa åtgärdsprogram på alla områden och stugor i kyrkstaden.

 

 

Nationellt intresse

Projektet är av stort intresse i ett nationellt perspektiv och såväl myndigheter som andra kyrkstäder följer med intresse utvecklingen. Bland annat Bonnstan i Skellefteå är intresserade av resultatet, för att kanske kunna ta efter konceptet och åtgärda de stugor som finns där.

 

Bidragsgivare

Förstudien genomförs med tacksamt bidrag av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Piteå kommun, Sparbanken Nord (Swedbank), Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur samt Riksantikvarieämbetet.